UTSATT: Når folkeretten brytes

Arrangementsinformasjon

På grunn av den uoversiktlige spredningen av koronasmitten, har vi besluttet å utsette konferansen «Når folkeretten brytes», 15. april kl 10.00 – 15.00 til et seinere tidspunkt. Vi kommer tilbake med ny informasjon så snart dette lar seg gjøre. Alle som har kjøpt billett, får refundert denne ved å henvende seg til: www.forsvarfolkeretten.no/kontakt. Vi takker for interessen og de mange gode tilbakemeldingene og håper på godt oppmøte også på neste arrangement.

Med vennlig hilsen
Initiativtakerne til "Forsvar folkeretten"
www.forsvarfolkeretten.no 

****************************

44 norske jurister/advokater/professorer lanserte nylig initiativet og oppropet «Forsvar folkeretten» basert på norske myndigheters holdning til Israels vedvarende og alvorlige brudd på internasjonal rett: www.forsvarfolkeretten.no. 

Den 15. april arrangerer initiativet "Forsvar folkeretten" konferansen "Når folkeretten brytes". Hensikten med denne er å belyse Norges holdning til internasjonal rett. Regjeringen har som uttalt prinsipp at land som alvorlig og vedvarende bryter folkeretten, skal møtes med økonomiske og politiske sanksjoner. Israel har i flere tiår blitt kritisert av internasjonale organer for grove og vedvarende brudd på folkerett, humanitærrett og menneskerettigheter. Norge har også fremsatt en slik kritikk flere ganger, men på tross av dette har regjeringen valgt å gi Israel en positiv særstatus i sin politiske plattform (Granavoldenplattformen).

Innledere på konferansen:

  1. Terje Einarsen, jusprofessor og styreleder i ICJ-Norge, og ekspert på folkeretten
  2. Michael Lynk, jusprofessor og FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen på okkuperte palestinske områder
  3. Anniken Huitfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite
  4. Representant fra regjeringen (avventer svar)

Panel:

  1. Jørgen Jensehaugen, seniorforsker i Institutt for fredsforskning PRIO
  2. Stein Guldbrandsen, Arbeidsutvalget, Fagforbundet
  3. Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Jobbet på sykehus i Gaza under angrepene i 2006, 2009, 2012 og 2014

Møteleder: Advokat Mette Yvonne Larsen

Les mer om konferansen her! 

politikk
utenrikspolitikk
midtøsten
samfunn
menneskerettigheter
frihet
litteraturhusetoslo

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ved eventuell avlysning eller utsettelse.