page view image

En palestinsk stat - 75 år med brutte løfter. Retten til selvbestemmelse

Arrangementsinformasjon
event image

Arrangørere: Forsvar folkeretten og ICJ-Norge (Den internasjonale juristkommisjonen avdeling Norge)

Hele programmet kan lastes ned her.

Prinsippet om selvbestemmelse ble først formulert i FN-pakten av 1945, og har deretter vært gjentatt som en uttalt rettighet. 75 år etter at FN stemte fram delingsplanen for Palestina den 29. november 1947, har palestinerne fortsatt ikke fått innfridd sine rettigheter i samsvar med internasjonal lov. Etter krigen i 1948 og 1967, har Israel okkupert hele det historiske Palestina og i strid med Genèvekonvensjonene, bor det nå over 700.000 israelere i de folkerettsstridige bosettingene på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Fem millioner palestinere lever i dag under den lengstvarende okkupasjonen i moderne tid.  

  • Om folkenes selvbestemmelse og staters territorielle integritet etter folkeretten. Ved Terje Einarsen, styreleder i ICJ-Norge og jusprofessor, ekspert på folkeretten
  • On the right to self-determination for the Palestinian People. From the narrative of conflict between Israel and Palestine to recognizing Israel’s settler-colonial occupation in the occupied Palestinian territory. Ved Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettssituasjonen på okkuperte palestinske områder
  • Palestinernes kamp om landet. Ved Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved The Peace Research Institute Oslo/PRIO med Midtøsten som spesialfelt
  • Norge i FN 1947/2022 - rolle og ansvar. Ved Erling Rimestad, statssekretær ved Utenriksdepartementet        

Paneldebatt: Palestinernes rett til selvbestemmelse - hva kan Norge gjøre
Paneldeltakere: Ingrid Fiskaa, medlem av Stortings utenriks- og forsvarskomite, Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling og Gaute Børstad Skjervø, nestleder i AUF.

Moderator: Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen i Norge

Konferansier: Josef Adam Younes, advokatfullmektig og Christina V. Eckhoff Skeie, jurist

Se også Facebook-event.

folkerett politikk palestina israel israel menneskerettigheter

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter som ikke benyttes, refunderes dessverre ikke.